Ferdinand Engelbeen Ferdinand Engelbeen

lijnEen korte levensloop

Geboren te Merksem, nu een deel van de Antwerpse agglomeratie, op 15-9-1943. Na MTS chemie werd in 1965 het diploma van Technisch Ingenieur in de Industriële Scheikunde (= HTS Chemische Techniek) behaald aan het Technikum te Antwerpen (nu opgegaan in de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen).

Was daarna drie jaar machinist op de lange omvaart, uit principe tegen legerdienst en om een stukje van de wereld te zien.

Na een intermezzo van twee jaar in een cola bottelarij werden we in 1970 Procestechnoloog in de Akzo Nobel Kunstharsfabriek te Bergen-op-Zoom, Nederland (50.000 ton per jaar aan grondstoffen voor verf en drukinkten).
In 1980 veranderden de interesses, later het werk, in de richting van de toen pas in opkomst zijnde procesautomatisering, eerst op laboratoriumschaal. De eerste batch fabriekslijn werd in 1984 geautomatiseerd. In 1988 in dienst getreden van de Akzo Nobel Chemicals bedrijven in Rotterdam, Nederland, waar 325.000 ton chloor, 500.000 ton VCM (grondstof voor PVC) en 20.000 ton gechloreerde herbiciden per jaar geproduceerd werden. Tot 30 september 2004 werkzaam als senior project engineer in de procesautomatisering, een Ir job. Sinds 1 oktober 2004 in de VUT (vervroegde uitdiensttreding, betaald door het bedrijf) en nu officiëel op pensioen, genietend van (te) vele hobby's, vooral reizen.

Geïnteresseerd in alles wat technisch-wetenschappelijk is, van biochemie tot elektronica en alles wat de natuur betreft. De laatste jaren vooral geïnteresseerd in de problematiek van de klimaatverandering. Oud-voorzitter van de Chlorofielen (organisatie van werknemers in de chloor- en PVC-industrie, gestopt in 2007). Vele jaren lid geweest van de Vereniging voor Ekologische Leef- en Teeltwijze (VELT). Ook actief geweest in de politiek (verschillende akties in het verleden tegen wilde verkavelingsplannen en actief in de ex-Volksunie, voor de splitsing van het unitaire België in een federatie, nu politiek dakloos). Actief geweest in sociale organisaties (KWB) en het GROS (Gemeentelijke raad voor Ontwikkelingssamenwerking). 

Ruim 40 jaar gehuwd met Rita De Meyer, geboren 30-6-1946, directrice op rust van een lagere school, Kloosterstraat te Ekeren. Twee dochters: Greet, geboren 5-1-1971, nu lerares Engels, aardrijkskunde en Latijn in Ekeren en Ann, geboren 20-10-1973, afgestudeerd als geologe, gespecialiseerd in marine seismiek. Zij heeft een doctoraatswerk in teamverband gemaakt, in opdracht van de VN, om persoonsmijnen op te sporen (en te vernietigen) die in landen als Angola, Cambodja en Bosnië werden gebruikt. Zij heeft een opleiding als helikopterpilote gevolgd in Mississippi. Na het werk als vlieginstructeur in Mississippi en Zuid-Alaska (in de buurt van Anchorage), co-piloot in het noorden van Alaska (goederen- en passagiersvervoer voor olie-ontginning) en Qatar is ze nu werkzaam als Chief Pilot in Angola.

lijn

Op het net: 8 maart 2005.
Laatste aanpassing: 21 februari 2014.

Home page startblad van de familie

Postbox ferdinand.engelbeen@pandora.be